Miljö- och hälsomärkningar för textiller och träprodukter:

Organisationer som arbetar med miljöfrågor inom bl.a. textilindustri:
Några intressanta rapporter:


Mer information om miljö- och hälsomärkningar finns på Minimindus hemsida