Miljö- och hälsomärkningar för textiller och träprodukter.

Textilförordningen innehåller regelverk som tillämpas vid märkningen av textila området. Regelverket kompletteras med standarder.
Konsumentverket är utsedd marknadskontrollmyndighet för textilförordningen.
    Olika märkningar inom textila området: är fibermärkning, ursprungsmärkning, skötselmärkning och miljömärkning .
  1. Fibermärkning - obligatorisk (lagkrav på EU-nivå). Vilka produkter som ska märkas och på vilket sätt regleras i förordningen, men grundregeln är att alla varor som består av minst 80 viktprocent av textil ska märkas och fiberkomposition skrivs i storleksordning. Endast fibernamn som finns i förordningen får användas.(källa: https://www.teko.se/markning/markning/
  2. Ursprungsmärkning - ej obligatorisk i Sverige
  3. Skötselmärkning
  4. Textila märkningar för miljö och hälsa - inte obligatorisk

Källa: https://www.medvetenkonsumtion.se/markning/Mer information finns på https://www.naturskyddsforeningen.se/node/37059

Organisationer som arbetar med miljöfrågor inom bl.a. textilindustri:
Några intressanta rapporter: