Mönster att ladda ner - klicka här

Att sy en omlottbinda

Omlottbindan består av 2 enkla bindor som länkas med hjälp av en liten flärp. Till varje binda behövs det 2 lager tyg, till bindan närmast trosan behövs även en liten pul/plastbit mellan lagren, för att bindan ska hålla tätt.


Nedan arbetsgång i bilder.